Home WEB i technologie Co to jest serwer FTP? Wyjaśniamy
WEB i technologie - 15 czerwca 2022

Co to jest serwer FTP? Wyjaśniamy

FTP, czyli File Transfer Protocol

Protokół FTP (File Transfer Protocol) to standardowy protokół sieciowy służący do wysyłania i pobierania plików ze zdalnych serwerów zwanych serwerami FTP. Serwer FTP to system komputerowy, który przechowuje dane i zapewnia użytkownikom dostęp do tych danych w trybie odczytu i zapisu. Systemy te są zwykle instalowane w witrynach intranetowych, aby pracownicy lub klienci mogli wysyłać lub pobierać dokumenty, obrazy, pliki audio, pliki wideo lub inne rodzaje plików z centralnej lokalizacji. W Internecie znajduje się również wiele publicznych serwerów FTP, z których każdy może przesyłać lub pobierać pliki, używając tych samych danych logowania, co w przypadku logowania do witryny intranetowej firmy. W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest serwer FTP, jak działa i dlaczego jest potrzebny w sieci firmowej.

Co to jest serwer protokołu przesyłania plików (FTP)?

Serwer FTP to system komputerowy, który przechowuje pliki dostępne do pobrania dla użytkowników sieci. Serwery FTP umożliwiają użytkownikom wysyłanie i pobieranie plików ze zdalnych lokalizacji poprzez zalogowanie się na komputerze serwera i użycie poleceń protokołu transferu plików (FTP). Serwery FTP są używane do przesyłania i udostępniania plików w sieciach intranetowych i w Internecie. Serwery FTP są zwykle skonfigurowane w systemie komputerowym z uruchomionym serwerem sieciowego systemu plików (NFS) i aplikacją serwera FTP. Serwer NFS zapewnia użytkownikom dostęp do plików poprzez mapowanie zdalnych ścieżek do lokalnego systemu komputerowego, w którym dane są przechowywane. Serwer FTP stanowi interfejs umożliwiający użytkownikom dostęp do zdalnych danych.

Jak działa serwer FTP?

Serwery FTP umożliwiają użytkownikom logowanie się do zdalnych systemów serwerowych i uzyskiwanie dostępu do danych. Serwery te przechowują dane, takie jak obrazy, filmy, pliki tekstowe i oprogramowanie, w centralnej lokalizacji, dzięki czemu wiele osób może uzyskać do nich dostęp z wielu komputerów. Jest to przydatne, gdy pracownicy znajdują się w różnych miastach lub pracują w domu, albo gdy chcesz publikować dane online, aby klienci mieli do nich dostęp. Serwer FTP jest skonfigurowany w taki sposób, aby umożliwić zdalnym użytkownikom zalogowanie się i uzyskanie dostępu do danych znajdujących się na tym serwerze. Po zalogowaniu się na serwerze użytkownik musi użyć programu komputerowego zwanego oprogramowaniem FTP, aby uzyskać dostęp do danych. Użytkownik wysyła lub pobiera dane albo odczytuje informacje zawarte w pliku na serwerze.

Dlaczego potrzebujesz serwera FTP?

  • Serwery File Transfer Protocol są przydatne, ponieważ przechowują dane w centralnej lokalizacji i umożliwiają pracownikom lub klientom dostęp do tych danych z wielu komputerów.
  • Jeśli Twoi pracownicy lub kontrahenci pracują w różnych częściach kraju lub świata i mają dostęp do danych firmy, serwer FTP jest łatwym sposobem na udostępnianie danych.
  • W przypadku publikowania informacji w Internecie, do których mają dostęp klienci, serwer FTP może przechowywać te dane i udostępniać je czytelnikom.
  • Jeśli chcesz przechowywać dane, takie jak obrazy, filmy, pliki tekstowe lub oprogramowanie, do których pracownicy muszą mieć dostęp ze swoich komputerów, serwer FTP jest najlepszym rozwiązaniem.
  • Jeśli potrzebujesz sposobu na bezpieczne przesyłanie plików między firmami, serwery FTP również zapewniają taką funkcjonalność.
  • Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed kradzieżą danych, serwer FTP może pomóc w szyfrowaniu danych przed wysłaniem ich do innych komputerów.

Jakiego protokołu FTP powinieneś używać?

Obecnie w użyciu jest kilka protokołów FTP. Najczęściej używane to FTP (File Transfer Protocol), FTPS (FTP over SSL) i SFTP (SSH File Transfer Protocol). FTP to oryginalny protokół, do którego dodano protokół SSL jako zabezpieczenie. W przypadku użycia protokołu SSL uwierzytelnianie za pomocą hasła i przesyłanie plików są szyfrowane. Bezpieczną metodą przesyłania plików jest również protokół FTPS (FTP over SSL). Protokół SFTP jest oparty na protokole SSH i stanowi bezpieczną metodę przesyłania danych. FTP jest najczęściej używanym protokołem, ale aby zminimalizować ryzyko przechwycenia danych, należy korzystać z najbezpieczniejszego dostępnego protokołu.

Jakie dane przechowywać na serwerze FTP?

Serwery File Transfer Protocol pozwalają użytkownikom logować się do zdalnych systemów serwerowych i uzyskiwać dostęp do danych. Serwery te przechowują dane, takie jak obrazy, filmy, pliki tekstowe i oprogramowanie, w centralnej lokalizacji, dzięki czemu wiele osób może uzyskać do nich dostęp z wielu komputerów. Systemy te są zwykle instalowane w witrynach intranetowych, aby pracownicy lub klienci mogli przesyłać lub pobierać pliki z centralnej lokalizacji. W Internecie jest też wiele publicznych serwerów FTP, na których każdy może wysyłać lub pobierać pliki, używając tych samych danych uwierzytelniających, co przy logowaniu się do firmowej witryny intranetowej. W tym wpisie na blogu omówiliśmy, czym jest serwer FTP, jak działa i dlaczego jest potrzebny w sieci firmowej.

Sprawdź również

Subskrypcja – co to jest i jak działa?

Subskrypcje stały się dziś powszechne, oferując klientom dostęp do różnorodnych usług i pr…