CPA – Cost Per Action

Co to znaczy CPA?

CPA to angielski akronim, w pełnej formie brzmiący „cost per action”. W tłumaczeniu na język polski zwrot ten znaczy „płatność za akcję”, „koszt za pojedyncze działanie”. Pojęcie to odnosi się do współczesnych form marketingu internetowego. CPA to jeden z wielu modeli płatności za reklamy w Internecie, przede wszystkim w sieciach reklamowych. W modelu tym reklamodawcy ponoszą koszty konkretnych, pojedynczych działań wykonanych przez odbiorców reklamy na stronie internetowej lub w aplikacji.

CPA jest często mylone akronimy CPC, CPR i CPM. Rzadziej występuje także określenie PPA, czyli „pay per action”, o identycznym znaczeniu, a także rozwinięcie skrótu w postaci „cost per acquisition” („koszt za pozyskanie”).

Przykładowe działania użytkowników, za które reklamodawca płaci w modelu CPA to:

 • wypełnienie ankiety przez użytkownika
 • zapisanie się do newslettera
 • rejestracja na stronie internetowej
 • polecenie innego użytkownika
 • realizacja zakupu konkretnego towaru
 • wypełnienie formularza (np. formularza z danymi kontaktowymi)
 • przeczytanie artykułu
 • polubienie czegoś (np. strony reklamodawcy lub określonego produktu) na portalu społecznościowym
 • pobranie materiałów ze strony
 • wysłanie zapytania ofertowego

Najbardziej popularnym modelem odpłatności za reklamę w Internecie jest CPC, czyli koszt za pojedyncze kliknięcie. Jest to model najprostszy, nie spełnia jednak oczekiwań wielu reklamodawców. Dla wielu z nich bardziej efektywną alternatywą jest właśnie model CPA. Reklamodawcy często uznają właśnie CPA za optymalny model reklamowy, gdyż wiąże się on z realizacją przez adresata reklamy ściśle sprecyzowanego, pożądanego przez nadawcę celu. Oznacza to eliminację ryzyka płacenia za nieefektywne działania reklamowe, zwłaszcza tzw. „złe kliknięcia” („bad clicks”, „bad referrals”). Szczególnie dobrze model CPA sprawdza się w sieciach afiliacyjnych, mobilizuje bowiem sieć do lepszej optymalizacji programu pod względem efektywności.

Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli marketingu efektywnościowego, osoby prowadzące kampanię reklamową określają średni koszt działania (średni CPA) i docelowy koszt działania (docelowy CPA). Operowanie średnim i docelowym CPA to główny element strategii kosztowej reklamy w Internecie.

Przeczytaj również:

 • Co to jest PPC?

Sprawdź również

Przykładowy plan marketingowy – co powinien zawierać?

Tworzenie strategii marketingowych może być przytłaczające, zwłaszcza jeśli jesteś początk…