Home Definicje pojęć marketingu i reklamy CTR – Click Through Rate

CTR – Click Through Rate

Co to jest CTR? O czym mówi nam ten wskaźnik?

CTR to skrót od pojęcia Click Through Rate oznaczającego współczynnik klikalności. Używa się go w odniesieniu do kampanii reklamowych w marketingu internetowym, w szczególności w e-mail marketingu i kampaniach typu PPC. Ukazuje w postaci procentowej stosunek kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń.

Click Through Rate pomaga specjalistom od marketingu zobrazować jakość przeprowadzonej kampanii w sieci. Tworząc kreację marketingową, nastawioną na przyciągnięcie uwagi internauty dąży się do sytuacji, w której jak najwięcej osób będzie klikało w przedstawioną propozycję reklamową. CTR to wskaźnik ukazujący procentowo, jak dobrze nasza reklama została przyjęta przez odbiorców. Jeśli więc wysyłamy za pośrednictwem listy mailingowej informację o danym wydarzeniu, przecenie, produkcie lub akcji społecznej to procent osób, które otworzą wysłaną wiadomość e-mail (lub na nią zareagują) stanowić będzie właśnie omawiany CTR.

Jak obliczyć CTR?

Obliczanie wskaźnika CTR, czyli Click Through Rate następuje zgodnie z poniższym wzorem:

CTR = Liczbę kliknięć / liczbę wyświetleń* 100%

Tym sposobem wiemy, że jeśli na 1000 wyświetleń kreacji reklamowej 20 osób, które się z nią zetknęły postanowiły w nią kliknąć to współczynnik CTR wynosić będzie 2%.

Przeczytaj również:

Sprawdź również

Przykładowy plan marketingowy – co powinien zawierać?

Tworzenie strategii marketingowych może być przytłaczające, zwłaszcza jeśli jesteś początk…