Home Biznes Czym zajmuje się scrum master?
Biznes - 19 sierpnia 2021

Czym zajmuje się scrum master?

Stanowisko Scrum Mastera zyskuje na popularności, szczególnie w dużych organizacjach w branży IT, które pracują w ramach projektów zespołowych. Zarządzanie i koordynowanie pracą wielu osób zaangażowanych w jedno zadanie wymaga posługiwania się sprawdzonymi schematami i taktykami działania. W artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się Scrum Master i w jaki sposób jego rola może usprawnić działanie firmy.

Kim jest Scrum Master?

Scrum Master to osoba, która posiada zaawansowaną wiedzę na temat działania frameworku Scrum i pełni w nim rolę „służebnego lidera” – w taki sposób określa to stanowisko oficjalny Przewodnik po Scrumie. Oznacza to, że Mistrz Scruma przewodniczy zespołowi projektowemu, ale nie kontroluje i nie nadzoruje pracy poszczególnych członków, za to zapewnia wszechstronne wsparcie, polegające na ułatwianiu osiągnięcia zamierzonych celów osobom zaangażowanym w projekt. Jego praca polega na facylitacji przedsięwzięcia w ramach założeń Scruma, opierających się przede wszystkim na zwinności. Scrum Master stosuje różne zasady frameworku, pozostając przy tym elastyczny i otwarty na możliwości usprawnienia przepływu pracy przez zespół.

Zakres obowiązków Scrum Mastera

O tym, czym w praktyce zajmuje się Scrum Master, najlepiej można przekonać się w samej pracy, do której przygotowuje m.in. mentoring lub certyfikowane szkolenia Professional Scrum Master. Według Scrum Guide, czyli oficjalnego dokumentu, który określa zakres obowiązków Scrum Mastera. Obserwując codzienne zadania, jakie wykonuje ten specjalista, można jednak zauważyć, że Przewodnik nie zawiera zamkniętego katalogu działań, jakie podejmuje Scrum Master. Poniżej przedstawiamy zarówno podstawowe obowiązki Mistrza Scruma, jak i te wynikające z elastyczności i otwartości, a więc cech wpisanych w tę rolę:

  • Daily Standup Meeting – Scrum Master prowadzi codzienne spotkania zespołu, które mają na celu zaprezentowanie przez każdego członka ramowego planu pracy na dany dzień;
  • Spotkania dotyczące planowania iteracji/sprintu – Scrum Master dba o to, by zaangażowanie zespołu oraz zakres jego obowiązków nie rozszerzały się nadmiernie. Polega to przede wszystkim na szacowaniu czasu pracy potrzebnego na dane zadanie oraz tworzeniu podzadań.
  • Retrospektywy – Spotkania, które polegają na analizowaniu minionych zadań, by zwrócić uwagę na obszary wymagające ulepszeń, co służy usprawnieniu przyszłych sprintów.
  • One on One (1 na 1) – W razie potrzeby Scrum Master spotyka się indywidualnie z członkami zespołu, by wyeliminować ewentualne nieporozumienia dotyczące procesów i stylów pracy. Taka praktyka może zostać uznana za potrzebną szczególnie w przypadku nowych zespołów, kiedy poszczególni członkowie nie znają się nawzajem. Dla zespołów współpracujących ze sobą od dłuższego czasu wystarczającym kontaktem są spotkania w ramach Daily Standup.
  • Blokery – Scrum Master pomaga zespołowi także poprzez eliminowanie zewnętrznych blokerów (utrudnień) oraz zarządzanie wewnętrznymi blokadami poprzez usprawnienia procesów lub przepływu pracy.

Sprawdź również

Czym jest lokalne SEO? Czy warto w nie zainwestować?

Szukając sposobów, by zwiększyć widoczność swojego biznesu w regionie, warto zainwestować …