Home Biznes Doradztwo BHP
Biznes - 1 lipca 2022

Doradztwo BHP

Aby każda firma mogła się rozwijać i odnosić sukcesy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników powinno pozostać najwyższym priorytetem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, czy też taką, której pracownicy codziennie wykonuje niebezpieczne zadania, muszą być stosowane środki bezpieczeństwa i higieny pracy BHP, aby uchronić pracowników przed niebezpieczeństwem i utrzymać dobrą reputację organizacji.

W celu zachowania najwyższego poziomu BHP w firmie rozsądnie jest wyznaczyć członka zespołu, którego jedynym obowiązkiem będzie utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy. Czasami jednak można się zastanawiać, czy do wykonywania tego zadania w firmie potrzebny jest pracownik etatowy – i tu właśnie pojawia się doradztwo w zakresie BHP.

Po pierwsze – czym zajmuje się doradca w zakresie BHP?

Jest to profesjonalista, który ocenia miejsce pracy i przedstawia zalecenia dotyczące eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy. Może również pomóc Twojej firmie w spełnieniu złożonych norm i wymogów zgodności z przepisami prawnymi. Niektórzy z nich mogą nawet pomóc w radzeniu sobie z zarzutami dotyczącymi prawa.

Ponadto doradca BHP zajmuje się również:

  • Przeprowadzaniem szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla kierownictwa i pracowników
  • Przeprowadzaniem oceny ryzyka w miejscu pracy
  • Przeprowadzaniem audytu bezpieczeństwa
  • Opracowywaniem podręczników i procesów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawnymi
  • Promowaniem silnej kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • Pomocą firmom w prowadzeniu dochodzeń lub audytów rządowych.

To, czy konieczne jest zatrudnienie doradcy BHP, zależy od wielu czynników specyficznych dla danej firmy, ale poniżej przedstawiono kilka korzyści, jakie doradztwo BHP może przynieść Twojej firmie.

Doradca BHP to ekspert w swojej dziedzinie

Kwestie odpowiedzialności cywilnej oraz rosnące koszty odszkodowań pracowniczych oznaczają, że zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i społeczeństwu staje się coraz ważniejszym obowiązkiem każdej firmy. Ponieważ doradcy BHP zajmują się bezpieczeństwem, dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają im formułować niezbędne zalecenia oraz znają wszystkie normy zgodności właściwe dla Twojej firmy. Do ich zadań należy śledzenie najnowszych trendów i innowacji w zakresie sprzętu ochrony osobistej i technologii, na przykład czegoś, czym pracownicy mogą nie być zainteresowani lub na co mogą nie mieć czasu poza swoimi zwykłymi obowiązkami zawodowymi. Doradca BHP jest również na bieżąco z nowymi przepisami, które mogą mieć bezpośredni wpływ na Twoją firmę, i mogą pomóc Ci przygotować się z wyprzedzeniem do spełnienia tych przepisów.

Co ważniejsze, doradca BHP rozumie przepisy i potrafi je wytłumaczyć pracownikom, zapewniając jednocześnie, że firma pozostaje w zgodzie z przepisami. Zatrudniając doradcę BHP, zyskujesz osobę, lub zespół osób, które zajmują się wyłącznie bezpieczeństwem. Osoby te mają odpowiednie przeszkolenie i wiedzę, aby dokładnie ocenić aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa i przedstawić propozycje jej poprawy. Osoby te mają wykształcenie związane z bezpieczeństwem, ale dzięki ciągłemu kształceniu są na bieżąco z najnowszymi trendami.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Ponieważ doradcy BHP zajmują się bezpieczeństwem profesjonalnie, znają oni najnowsze innowacje, dlatego mogą obniżyć koszty prowadzenia działalności na kilka różnych sposobów. Bardziej kosztowne jest naprawianie czegoś po wystąpieniu problemu niż stosowanie podejścia prewencyjnego. Doradca pozwoli zaoszczędzić Ci pieniądze, na przykład pomagając szybciej wychwycić i usunąć krytyczne luki w bezpieczeństwie, zanim staną się one poważnymi problemami.

Konsultant lub firma zajmująca się bezpieczeństwem może również pozwolić zaoszczędzić pieniądze, kupując potrzebne usługi wtedy, gdy są one potrzebne. Ponieważ konsultanci nie są pracownikami na etat, oszczędza się także na kosztach związanych z zatrudnieniem – od wynagrodzeń, przez świadczenia, po podatki pracownicze.

Bezstronne podejście do pracy

Doradcy do spraw bezpieczeństwa skupiają się wyłącznie na bezpieczeństwie i na tym, jak najlepiej mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Twoim pracownikom. Wewnętrzne zespoły BHP są nadal pracownikami i będą podlegać wpływom wydarzeń i oczekiwań z wewnątrz firmy. Jednak na doradcę do spraw BHP nie ma wpływu polityka biurowa ani wydarzenia wewnętrzne. Jego motywacją jest wyłącznie zapewnienie zgodności z przepisami, unikanie kar i ochrona pracowników.

Dzięki doradcy BHP firmy mogą być bardziej elastyczne i pracować z myślą o przyszłości oraz zapobiegać ewentualnym problemom związanym z bezpieczeństwem, zamiast nieustannie reagować na istniejące problemy i „gasić pożary”.

Ponieważ doradca BHP jest bezstronny, może również pełnić rolę bufora między kierownictwem a pracownikami podczas pozyskiwania informacji zwrotnych lub wprowadzania zmian. Obie te kwestie mogą być nieco łatwiejsze do zaakceptowania, jeśli zostaną przekazane przez stronę trzecią, taką jak doradca BHP.

Sprawdź również

Badanie rynku przed wypuszczeniem produktu do sklepów. Dlaczego warto?

Badania rynku jako sposób na zrozumienie otoczenia. Stosując badania rynku należy wiedzieć…