Home WEB i technologie GPON – czym jest Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna?
WEB i technologie - 1 czerwca 2023

GPON – czym jest Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna?

GPON - co to jest i jak działa?

Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna (GPON) to zaawansowany wariant pasywnej sieci optycznej PON (ang. Passive Optical Network). Jest ona sukcesorem standardów APON (ang. ATM PON) i BPON (ang. Broadband PON) oraz reprezentuje nowoczesne podejście do dostarczania usług szerokopasmowych przez infrastrukturę światłowodową. GPON wykorzystuje technologię optyczną do transmisji sygnałów na duże odległości, zapewniając jednocześnie dużą przepustowość i wydajność.

Kto opracował GPON?

Standard GPON został opracowany przez grupę roboczą o nazwie Full Service Access Network (FSAN), która skupiała wiodących dostawców telekomunikacyjnych oraz producentów sprzętu telekomunikacyjnego. Celem FSAN było stworzenie standardu, który mógłby zastąpić dotychczasowe rozwiązania APON i BPON, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie większych prędkości transmisji danych. Dzięki współpracy wielu międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych, FSAN z powodzeniem opracowała standard GPON, który zdobył szerokie uznanie na rynku.

Co warto wiedzieć o GPON?

GPON to standard, który obejmuje warstwę pierwszą i drugą modelu ISO/OSI, czyli warstwę fizyczną i łącza danych. Jest to system oparty na architekturze punkt-multipunkt, w którym jeden punkt centralny, zwany OLT (ang. Optical Line Terminal), obsługuje wiele terminali ONT (ang. Optical Network Terminal), czyli abonenckich terminali optycznych.

GPON umożliwia transmisję danych w dwóch kierunkach: od OLT do ONT (transmisja w dół) oraz od ONT do OLT (transmisja w górę). Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się światłowód jednomodowy oraz technikę multiplikacji z podziałem długości fal (WDM), która umożliwia jednoczesne przesyłanie sygnałów w różnych długościach fal.

W GPON każdy terminal ONT otrzymuje dynamicznie przydzielony slot czasowy, w którym może nadawać dane. Dzięki temu GPON może efektywnie zarządzać przepływem danych, wykorzystując technikę zwaną Dynamic Bandwidth Allocation (DBA). Dzięki DBA możliwe jest elastyczne przydzielanie pasma w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników, co umożliwia zoptymalizowanie wykorzystania dostępnej przepustowości.

Jak GPON wykorzystuje światłowód jednomodowy?

GPON wykorzystuje światłowód jednomodowy do transmisji dwukierunkowej dzięki multiplikacji z podziałem długości fal (WDM). W przypadku GPON, transmitowany sygnał jest podzielony na dwa pasma: pasmo w dół (ang. downstream) i pasmo w górę (ang. upstream). Pasmo w dół służy do przesyłania danych z centralnego węzła OLT do abonenckich terminali ONT, natomiast pasmo w górę umożliwia przesyłanie danych z terminali ONT z powrotem do OLT.

W GPON, każdy terminal ONT jest przypisany do unikalnego kanału optycznego, który jest wykorzystywany do dwukierunkowej komunikacji z OLT. Dzięki technologii WDM, sygnały w paśmie w dół i w górę są transmitowane jednocześnie przez to samo włókno światłowodowe, ale w różnych długościach fal. W ten sposób, GPON wykorzystuje pełną przepustowość światłowodu jednomodowego, umożliwiając wysoką przepustowość danych w obie strony.

Dodatkowo, GPON wykorzystuje również technologię Time Division Multiplexing (TDM), która dzieli czas na ramki o określonej długości. Każdy terminal ONT otrzymuje przypisany slot czasowy w ramce, w którym może nadawać swoje dane. Dzięki temu, GPON zapewnia sprawiedliwy podział pasma i umożliwia jednoczesną komunikację wielu abonentów na jednym włóknie światłowodowym.

Co to jest terminal GPON?

Terminal GPON, znany również jako ONT (Optical Network Terminal) lub ONU (Optical Network Unit), jest urządzeniem końcowym w sieci GPON, które jest podłączone bezpośrednio do abonenckiego urządzenia, takiego jak komputer, telewizor czy telefon. Terminal GPON obsługuje konwersję sygnału optycznego na elektryczny oraz odwrotnie, umożliwiając użytkownikom korzystanie z usług szerokopasmowych dostarczanych przez sieć GPON.

Interfejsy GPON są używane do połączenia optycznej sieci dystrybucyjnej PON z terminalami GPON. OLT (Optical Line Terminal), będący centralnym węzłem w sieci GPON, jest połączony z terminalami GPON przy użyciu włókien światłowodowych. Jeden interfejs GPON może obsługiwać do 128 abonenckich terminali optycznych, co umożliwia obsługę dużej liczby użytkowników za pomocą jednego włókna.

Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna (GPON)

Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna (GPON) to zaawansowany standard pasywnej sieci optycznej, który umożliwia przesyłanie danych z dużą przepustowością i wydajnością. Standard GPON został opracowany przez grupę roboczą FSAN jako następca standardów APON/BPON, mając na celu zapewnienie większych prędkości transmisji danych.

GPON wykorzystuje światłowód jednomodowy do transmisji dwukierunkowej przy użyciu technologii multiplikacji z podziałem długości fal (WDM). Dzięki temu, GPON umożliwia równoczesne przesyłanie sygnałów w paśmie w dół i w górę przez to samo włókno światłowodowe, wykorzystując pełną przepustowość medium.

System GPON opiera się na architekturze punkt-multipunkt, gdzie jeden centralny węzeł OLT obsługuje wiele abonenckich terminali ONT. Terminal GPON, czyli ONT/ONU, pełni rolę urządzenia końcowego, które umożliwia użytkownikom korzystanie z usług szerokopasmowych dostarczanych przez sieć GPON.

Dodatkowo, GPON wykorzystuje technologię Dynamic Bandwidth Allocation (DBA), która pozwala dynamicznie przydzielać pasmo w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu, dostępna przepustowość jest efektywnie zarządzana, co umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów sieciowych.

GPON jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w dziedzinie telekomunikacji, ze względu na swoją wysoką przepustowość, wydajność i skalowalność. Dzięki niemu, operatorzy telekomunikacyjni mogą dostarczać szybki internet, usługi telewizyjne i telefonię VoIP abonentom, spełniając rosnące wymagania w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wraz z postępem technologicznym i coraz większym zapotrzebowaniem na szybką i niezawodną łączność, GPON odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu efektywnego i przyszłościowego rozwiązania dostępu do Internetu. Dzięki swoim zaletom, GPON pozostaje jednym z wiodących standardów w dziedzinie pasywnych sieci optycznych, zapewniając użytkownikom szerokopasmowe połączenia o wysokiej jakości i prędkości.

Sprawdź również

Jak założyć konto PayPal?

PayPal jest jedną z najpopularniejszych platform płatniczych na świecie, umożliwiającą szy…