Home WEB i technologie HTML – komponenty języka znaczników
WEB i technologie - 17 czerwca 2020

HTML – komponenty języka znaczników

Z jakich komponentów składa się język HTML?

HTML to podstawowy język używany do tworzenia treści stron internetowych. Kod zapisany w tym języku odczytywany jest przez przeglądarki internetowe,które wyświetlają treść strony na ekranie komputera. Języki, którymi posługują się ludzie,posiadają określone słownictwo, składnie, zasady ortografii i gramatyki. Podobnie jest w przypadku języka znaczników HTML. Poznajmy opis podstawowych komponentów języka HTML.

Znaczniki w HTML

Znaczniki HTML mają formę znaków lub wyrazów, zapisywanych w nawiasach skośnych. Zazwyczaj występują w parach jako znacznik otwierający i zamykający. Stanowią rodzaj opisu treści zawartej pomiędzy nimi. Nie są poleceniami, innymi słowy nie są przez komputer „wykonywane” ale odnoszą się do danych zawartych w ich obrębie. Za przykład mogą posłużyć znaczniki otwierający <h1> oraz zamykający </h1> które wskazują, że tekst między nimi zapisany to treść nagłówka h1 (header nagłówek). Istnieją też znaczniki jednolite, po których nie używa się znacznika zamykającego np. <img> czy <br>.

Atrybuty i wartości w HTML

Atrybuty w języku HTML występują w parach atrybut=”wartość”. Atrybut to inaczej cecha. Za przykład może posłużyć znacznik <html lang=”eng- US”> , z którego przeglądarka „dowiaduje się” że odczytywanego pliku html jest to, że zapisany jest w języku (atrybut lang) angielskim\amerykańskim (wartość eng-US).

ebook html

Istnieją również atrybuty o wartości stałej, której nie trzeba definiować. Pary atrybut:wartość są powszechnie stosowane w wielu językach. Praktycznie każda strona internetowa zawiera w swojej treści tzw. znaki specjalne. Przykładem tego jest znak praw autorskich znajdujący się najczęściej na samym dole strony (małe c w kółku). Znakiem takie mogą być poprawnie wyświetlone w przeglądarce dzięki zastosowaniu encji oraz referencji znakowych. Są to kombinacje liter, znaków i cyfr, które nie wchodzą skład znaczników html. Dzięki temu wykluczona jest sytuacja, w której przeglądarka traktuje fragment treści tekstu strony jako część kodu (co mogłoby mieć miejsce np. wtedy gdy w tekście znajduje się znak mniejszości < lub większości >). Więcej na temat encji w kolejnych wpisach.

atrybuty wartości

Zobacz też: Język znaczników HTML – czym jest?

Kolejnym komponentem języka HTML są typy danych. Występują one w kodzie w postaci wartości elementów lub atrybutów. Dostarczają one przeglądarce informację, jakiego typu danych dotyczy element lub określona wartość atrybutu. Typy danych to np. skrypty, identyfikatory, jednostki miary długości, kolory, dane arkuszy stylów, nazwy czy data i czas.

Technologia HTML od początku jej istnienia jest bezustannie udoskonalana.

Deklaracja typu dokumentu

Dynamiczny rozwój języka idzie w parze z tworzeniem nowych przeglądarek internetowych przystosowanych do pracy ze stronami napisanymi w nowszych wersjach kodu. Z drugiej strony niektórzy użytkownicy sieci nadal używają starych przeglądarek. Skąd przeglądarka ma wiedzieć, w jakiej wersji języka HTML powstała odczytywana strona? Informacji na ten temat dostarcza ostatni komponent HTML — deklaracja typu dokumentu. Deklaracja DOCTYPE to informacja, która w zasadzie powinna znajdować się w pierwszej lini kodu strony. Obecnie obowiązującym standardem jest HTML5 a deklaracja typu dokumentu napisanego w tym języku to po prostu <!DOCTYPE >.

doctype komponent

Zapis taki rozpoznają wszystkie aktualne przeglądarki takie jak Chrome, Firefox, Opera, IE,Edge czy Safari. Znajomość komponentów HTML oraz ich zastosowania to klucz do poprawnego tworzenia treści stron. Żeby budować nowoczesne witryny internetowe potrzeba również dobrej znajomości CSS oraz JavaScript, jednak HTML jest absolutną podstawą.

znaczniki html

W kolejnych wpisach na naszej stronie poznasz składnię dokumentu HTML wraz z przykładowym dokumentem zawierającym omawiane wyżej elementy, opis stosowania kolorów w języku znaczników HTML wraz z tabelą kolorów, naukę tworzenia tabel czy szczegółowe wyjaśnienie tego, czym są encje i w jakim celu się je stosuje.

Jak widać komponenty języka HTML to absolutna podstawia w zbieraniu wiedzy w dziedzinie tego języka znaczników.

Sprawdź również

Jak zainstalować Windows 10 z pendrive’a?

Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 z pendrive’a to jedno z najczęściej wybie…