Home Biznes Jak przebiega obsługa księgowa spółek?
Biznes - 6 lutego 2021

Jak przebiega obsługa księgowa spółek?

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją różne sposoby księgowania, a ich wybór zależy od formy organizacyjnej danej firmy. W przypadku małej, jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy zwykle księgowość uproszczona, ograniczona do najważniejszychzadań, czyli przede wszystkimdo ewidencjonowania przychodów i kosztów. W przypadku spółek jest inaczej.

Nakładane na nie wymogi są większe. Każda spółka musi prowadzić tzw. pełną księgowość, na którą składają się nie tylko ewidencje przychodów i kosztów, ale też wiele innych rozliczeń finansowych.

Jak wygląda obsługa księgowa spółek?

Obsługa księgowa spółek jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ polega na stałej kontroli wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, to w tym przypadku za mało. Obsługa księgowa spółek rządzi się innymi prawami niż obsługa księgowa mikroprzedsiębiorstw. Poza ewidencjonowaniem wysokości przychodów i rozchodów, obejmuje także między innymi tworzenie wykazów aktywów i pasywów, sporządzanie zestawień obrotów oraz sald, inwentaryzacje majątku i zobowiązań

oraz przygotowywanie sprawozdań i prognoz finansowych. Dodatkowo konieczna jest także ścisła współpraca z organami skarbowymi, a więc regularne, niekiedy comiesięczne, przesyłanie deklaracji podatkowych do właściwego urzędu.

Kto odpowiada za księgowość w spółce?

Obsługa księgowa w spółce spoczywa zwykle na barkach wyznaczonego do tego zadania pracownika lub biura rachunkowego, któremu zlecono nadzór w tym zakresie. Pamiętajmy, że osoby odpowiedzialne za tego rodzaju rozliczenia muszą być kompetentne, ponieważ nawet najmniejsze uchybienie w księgowości może nas drogo kosztować. Najlepiej powierzyć obsługę księgową spółek ekspertom w tej dziedzinie, na przykład firmie BPiON widocznej pod adresem bpion.pl. Biuro rachunkowe BPiON posiada doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów od księgowości. Może więc objąć pełny nadzór finansowy nad każdą spółką, niezależnie od jej wielkości oraz rodzaju prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Sprawdź również

Google Ads – dlaczego warto korzystać z kampanii Google?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest być widocznym w internecie niemalże od raz…