Home WEB i technologie Jak zaszyfrować folder?
WEB i technologie - 18 grudnia 2022

Jak zaszyfrować folder?

Zabezpieczanie folderów hasłem na Windows i macOS

Szyfrowanie folderów to proces zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem poprzez zamianę ich w formie nieczytelnej dla osób trzecich. Szyfrowanie może być wykorzystywane w celu ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych, np. przy przechowywaniu ważnych dokumentów czy plików osobistych.

Jak zabezpieczyć folder hasłem?

Istnieją różne sposoby szyfrowania folderów, a jednym z najpopularniejszych jest stosowanie haseł lub kluczy szyfrujących. Aby zabezpieczyć nasz folder, należy najpierw wybrać odpowiedni program szyfrujący, a następnie wybrać folder, który ma zostać zabezpieczony, następnie należy ustalić hasło lub klucz szyfrujący. Po wykonaniu tych kroków dane w folderze zostaną zamienione w formę nieczytelną dla niepożądanych osób, a aby je odczytać, konieczne będzie podanie prawidłowego hasła lub użycie odpowiedniego klucza szyfrującego. Warto pamiętać, że szyfrowanie folderów nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że hasło lub klucz szyfrujący zostanie odkryty przez osoby trzecie. Dlatego ważne jest, aby dobierać mocne hasła oraz regularnie je zmieniać, a także unikać udostępniania ich innym osobom.

Kiedy przyda się szyfrowanie folderu?

Szyfrowanie folderów jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dane są przechowywane na komputerze lub serwerze, które są dostępne dla wielu użytkowników lub gdy istnieje ryzyko, że ktoś nieuprawniony będzie próbował uzyskać do nich dostęp. Szyfrowanie pozwala zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym dostępem i chronić je przed utratą lub kradzieżą.

Jak zaszyfrować folder w opcjach Windows?

Aby zaszyfrować folder w systemie Windows, należy postępować według poniższych kroków:

 • Otwórz Eksploratora plików i przejdź do folderu, który chcesz zaszyfrować.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder i wybierz opcję „Właściwości” z menu.
 • W nowym oknie kliknij na karcie „Zabezpieczenia”.
 • Kliknij przycisk „Ustawienia zaawansowane”.
 • W oknie „Ustawienia zaawansowane zabezpieczeń” kliknij przycisk „Zaszyfruj zawartość folderu do użytku przez obecnego użytkownika”.
 • Kliknij przycisk „Tak” w pytaniu o potwierdzenie.
 • Kliknij przycisk „Zastosuj” i „OK”, aby zapisać zmiany.

Po wykonaniu powyższych kroków folder zostanie zaszyfrowany i aby go otworzyć, konieczne będzie podanie prawidłowego hasła lub użycie odpowiedniego klucza szyfrującego. Warto pamiętać, że zaszyfrowane foldery mogą być otwierane tylko na komputerze, na którym zostały zaszyfrowane, więc jeśli chcesz udostępnić zaszyfrowane dane innym osobom, musisz je najpierw odszyfrować.

Zabezpieczenie folderu hasłem przy pomocy oprogramowania zewnętrznego

Zabezpieczenie folderu hasłem przy pomocy oprogramowania zewnętrznego to jeden ze sposobów na zabezpieczenie swoich danych przed nieuprawnionym dostępem. Oprogramowanie zewnętrzne to aplikacje, które nie są domyślnie dostępne w systemie operacyjnym, ale można je pobrać i zainstalować za pomocą internetu.

Jednym z przykładów oprogramowania do zabezpieczania folderów hasłem jest Folder Lock. Aby zabezpieczyć folder przy pomocy tego programu, należy najpierw pobrać i zainstalować go na swoim komputerze. Następnie należy uruchomić aplikację i kliknąć przycisk „Lock Folder”. W oknie, które się pojawi, należy wskazać folder, który ma zostać zabezpieczony, a następnie ustalić hasło dostępu. Po wykonaniu tych kroków folder zostanie zabezpieczony i aby go otworzyć, konieczne będzie podanie prawidłowego hasła. Oprogramowanie zewnętrzne do zabezpieczania folderów hasłem jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym dostępem innych osób, np. podczas przechowywania ważnych dokumentów czy plików osobistych. Warto jednak pamiętać, że hasła mogą być odkryte przez osoby trzecie, dlatego ważne jest, aby dobierać mocne hasła oraz regularnie je zmieniać.

Szyfrowanie folderu na urządzeniach z macOS

Aby zaszyfrować folder na urządzeniach z systemem operacyjnym macOS, można skorzystać z narzędzia zwanego Disk Utility. Jest to program do zarządzania dyskami i partycjami, który jest domyślnie dostępny w systemie.

Aby zaszyfrować folder przy pomocy Disk Utility, należy postępować według poniższych kroków:

 1. Otwórz Disk Utility. Możesz to zrobić, wyszukując go w Finderze lub przez otwarcie folderu „Aplikacje” i kliknięcie na ikonę programu.
 2. W głównym oknie programu kliknij na folder, który chcesz zaszyfrować.
 3. Kliknij przycisk „Szyfruj”.
 4. W oknie „Szyfrowanie dysku” wpisz nazwę folderu oraz ustal hasło dostępu.
 5. Kliknij przycisk „Szyfruj”.

Sprawdź również

Jak zainstalować Windows 10 z pendrive’a?

Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 z pendrive’a to jedno z najczęściej wybie…