Home Biznes Jakie rodzaje biomasy podlegają systemowi REDCert EU?
Biznes - 27 września 2022

Jakie rodzaje biomasy podlegają systemowi REDCert EU?

REDcert EU to system certyfikacji biomasy obowiązujący na terenie Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest stworzenie praktycznego i przejrzystego międzynarodowego systemu do certyfikacji produkcji biomasy. Posiadanie REDcert EU wiąże się z licznymi korzyściami oraz daje duże możliwości. Co ważne, odnosi się on nie tylko do dbałości o środowisko, ale także praw pracowniczych.

Czym jest system REDCert EU?

Rozwój gospodarczy z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego oraz dbanie o prawa pracownicze są podstawą unijnych standardów każdego odpowiedzialnego biznesu. Producenci bądź dystrybutorzy biopaliw oraz biomasy w Unii Europejskiej mają obowiązek posiadania certyfikatu, który jest przyznawany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Potwierdza on, że zostały spełnione kryteria zrównoważonego rozwoju. Systemów certyfikacji jest kilka, jednak najpopularniejszym w Europie jest REDcert. Jego wdrożenie to zarówno zwiększenie szans rozwojowych firmy na rynku międzynarodowym, jak i możliwość wyróżnienia się, jako firma, która dba o ochronę środowiska. Warto mieć na uwadze, że zrównoważony rozwój to także duży nacisk na prawa człowieka oraz prawa pracownicze i rolne.

System REDcert na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od 2010 roku. Został on dopuszczony przez Urząd Federalny ds. Rolnictwa i Żywności jako system zróżnicowanego rozwoju biomasy oraz biopaliw. Celem tego systemu jest stworzenie międzynarodowych standardów odpowiedzialnej produkcji, w tym zrównoważone zagospodarowanie gruntów oraz ochrona naturalnej biosfery i jej zasobów, a także redukcja gazów cieplarnianych (emisji CO2).

REDcert ma zastosowanie we wszystkich etapach, począwszy od produkcji poprzez skup i przetwarzanie surowców, a także produkcję energii i biopaliw. Powstanie REDcert EU ma na celu stworzenie przejrzystego oraz praktycznego międzynarodowego systemu do certyfikacji produkcji biomasy. Dodatkowo dedykowany jest nie tylko do producentów rolnych, ale także do punktów skupu surowców od rolników czy przedsiębiorstw, zajmujących się ich przetwarzaniem oraz producentów energii elektrycznej bazującej na biomasie.

Firma, która posiada certyfikat REDcert EU, może stać się integralnym członkiem zrównoważonego łańcucha dostaw na rynku europejskim zrównoważonych biopaliw. Posiadanie takiego certyfikatu jest warunkiem koniecznym do ich sprzedaży na cele energetyczne.

Jakie rodzaje biomasy podlegają systemowi REDcert?

Biomasa to najstarsze i obecnie szeroko wykorzystywane odnawialne źródło energii. Można do niej zaliczyć zarówno pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej, jak i odpadki z gospodarstw domowych. Biomasa to cała materia organiczna, istniejąca na Ziemi, czyli wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Stanowi ona resztki z produkcji rolnej, odpady przemysłowe i komunalne, a także pozostałości z leśnictwa.

System certyfikacji REDcert produkcji biomasy (zbóż, odpadów, olejów roślinnych, biopaliw) obejmuje teren Unii Europejskiej oraz Ukrainę i Białoruś. Podstawą do spełnienia wymogów odnośnie zróżnicowanej produkcji biomasy i biopaliw jest Dyrektywa 2009/28/WE wydana przez Komisję Europejską. Definiuje ona biomasę jako ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów bądź pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (wraz z substancjami roślinnymi i/lub zwierzęcymi), leśnictwa oraz wiązanych działów przemysłu, z uwzględnieniem rybołówstwa oraz akwakultury, jak również ulegającą biodegradacji część odpadów miejskich i przemysłowych.

Jakie podmioty mogą się ubiegać o wdrożenie tego systemu i otrzymanie stosownego certyfikatu?

Wdrożenie certyfikatu REDcert EU nie tylko zwiększa szansę na poszerzenie rynku zbytu na rynki międzynarodowe, ale również daje możliwość skorzystania z unijnego wsparcia przeznaczonego dla sektora biopaliw, biomasy oraz biokomponentów. Uzyskanie certyfikatu to świetny sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej, czy zdobycie zaufania klientów. REDcert EU to znak rozpoznawalny firm, które działają odpowiedzialnie, uwzględniając troskę o środowisko naturalne.

System REDcert jest przeznaczony do podmiotów każdego szczebla produkcji biomasy. Można tutaj wymienić:

  • producentów rolnych;
  • nabywców biomasy, która jest przeznaczona do dalszego przetwarzania – bezpośrednio od rolników;
  • producentów;
  • dystrybutorów;
  • dostawców, w tym także zróżnicowanej biomasy oraz biopaliw;
  • producentów energii elektrycznej, gdzie biomasa jest materiałem wyjściowym.

Producenci posiadający certyfikat REDcert mają możliwość znacznego zwiększenia konkurencyjności na rynku biomasy i biopaliw. Dodatkowo wpływa to większe zaufanie społeczności oraz udoskonalenie wizerunku firmy zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Sprawdź również

Skuteczna sprzedaż z Allegro Ads

Allegro to największa platforma sprzedaży internetowej w Polsce, gdzie działa tysiące sprz…