Media plan

Co to jest media plan i jak go stosować?

Co to jest media plan? Jaka jest definicja tego pojęcia? Wiele firm zleca agencjom reklamowym zareklamowanie różnego rodzaju swoich usług, czy produktów. Podstawą działania agencji w takim przypadku powinien być media plan. To właśnie ten dokument będzie podstawą strategii planowanej kampanii reklamowej.

Czym jest media plan i kiedy się go wykonuje?

Media plan jest planem realizacji działań marketingowych, przeprowadzanych przez agencję reklamową. Jeżeli klient chce wypromować swoją markę albo jakąś usługę, czy nowy produkt, wtedy zleca to zadanie agencji marketingowej, która sporządza tak zwany media plan.

Media plan jest dokumentem, który zawiera szczegółowy plan wykorzystania mediów w kampanii, którą organizuje agencja. Znaleźć w nim można najważniejsze informacje związane z planowaną do realizacji kampanią reklamową. Podczas tworzenia media planu klient przekazuje do agencji „brief”, czyli spis tego, co chce uzyskać w ramach kampanii. Następnie agencja na podstawie szerokich analiz firmy, jej usług, rynku, konkurencji i wielu innych czynników, sporządza plan, który potem trafia do klienta. Ostateczna decyzja co do jego wyglądu, jest zależna od zleceniodawcy.

Co wchodzi w skład media planu?

Media plan może przybierać różne formy. Często są przygotowywane w postaci tabel, które pokazują klientowi wszystkie zależności. Inną formą media planu może być postać opisowa. W takim przypadku klient ma kolejno wypisane wszelkie informacje, przygotowane przez agencję reklamową. W przypadku większości klientów forma opisowa jest bardziej przystępna. Tabele są bardzo często trudne do zrozumienia dla laika.

Ogólnie w skład media planów wchodzą następujące elementy:

  1. czas przewidziany na kampanię;
  2. rodzaj mediów, z jakich agencja będzie korzystać w celu promowania firmy, usługi, czy produktu;
  3. rodzaj planowanych reklam w danych mediach;
  4. budżet, w którym będą szczegółowo opisane planowane wydatki;
  5. planowane efekty, które są bardzo ważne dla klienta zlecającego usługę. Agencja przygotowuje prognozę efektów, które są możliwe do osiągnięcia w ramach zaplanowanej kampanii;
  6. podsumowanie, w którym zostaną zawarte najważniejsze informacje, ogólne zestawienie kluczowych danych.

Mediaplan czy Media plan?

Podczas rozmów na temat media planów często widzimy używane zamiennie hasła „media plan” i „mediaplan” – raz pisane łącznie, a innym razem osobno. Należy więc, jako uzupełnienie tego tekstu, dodać, że są to równoznaczne pojęcia, używane w tym samym kontekście i znaczą dokładnie to samo. Zarówno media plan jak i mediaplan oznaczają wszelkie dane dotyczące planowanej kampanii w mediach (czas, budżet, rodzaje mediów itp.). Obie więc formy są jak najbardziej poprawne.

Co to media plan

Sprawdź również definicje pojęć:

Sprawdź również

Trade marketing – czym jest i jak działa

Trade Marketing, to zakres marketingu w organizacji, jaki może spełniać różnorodne funkcje…