Home WEB i technologie Przelewy przychodzące PKO BP – godziny księgowania
WEB i technologie - 30 czerwca 2022

Przelewy przychodzące PKO BP – godziny księgowania

Kiedy są sesje przychodzące w PKO?

Realizacja płatności przez Bank PKO BP odbywa się po przez kilka rodzajów przelewów. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest polecenie przelewu standardowego oparte o system ELIXIR. Jest to elektroniczny system rozliczeń między bankowych w złotych. Umożliwiający realizację transakcji uznaniowych i obciążeniowych pomiędzy osobami fizycznymi, firmami a także pomiędzy bankami. Został opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i funkcjonuje w polskim systemie bankowym od 1994 r. w połączeniu z systemem SORBNET2 umożliwia realizację wszystkich płatności.

Kiedy są realizowane sesje przychodzące?

Transakcje w systemie są rejestrowane w sposób ciągły każdego dnia w roku. Jednak sesje przychodzące i wychodzące są realizowane tylko w dni robocze. Dla odbiorcy oznacza to tyle, że przelew zlecony w dzień wolny lub święto otrzyma w kolejnym dniu roboczym. Wymiana informacji w ramach poszczególnych sesji odbywa się trzy razy w ciągu doby. I o ile dla sesji ELIXIR NBP są to zawsze stałe godziny: dla sesji wychodzących 10.30, 14.30 i 17.00 oraz 11.00, 15.00, 17.30 dla sesji przychodzących, o tyle dla poszczególnych banków mogą się one nieco różnić, choć zawsze będą do siebie zbliżone. Dzięki znajomość godzin w których zaplanowano sesje przychodzące i wychodzące możemy wcześniej ustalić kiedy pieniądze wpłyną na nasz rachunek bankowy. Z informacją o godzinach w których dany bank przeprowadza sesję możemy zapoznać się na stronie banku. Przelewy przychodzące PKO, są realizowane w trzech sesjach.

Przelewy przychodzące do PKO BP – sesje:

  • I sesja ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesja ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesja ELIXIR  – godzina 17:30

Zatem odbiorca oczekujący na wpływ środków na rachunek bankowy powinien zapoznać się z harmonogramem zgodnie z którym realizowane są sesje przychodzące PKO BP. Umożliwi to zaplanowanie godzin w których będziemy weryfikować stan konta. W ten sposób możemy sprawdzić czy zrealizowano przelewy PKO w godzinach księgowania podanych w harmonogramie banku, nie tracąc czasu na weryfikację w porach w których nie odbywają się sesje przychodzące.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać że terminowa realizacja płatności ma ogromne znaczenie dla obydwu stron transakcji. Nie tylko tych dotyczących przelewów biznesowych pomiędzy firmami, ale również płatności zlecanych przez osoby fizyczne. Planując zatem przelew środków warto mieć na uwadze, że System ELIXIR działa jedynie w dni robocze i jeśli przelew został zlecony bezpośrednio przed dniem wolnym lub świętem, będzie zrealizowany najprawdopodobniej w pierwszym dniu roboczym. Ponadto wymiana informacji w ramach sesji wychodzących i przychodzących przebiega według harmonogramu obydwu banków. Należy zatem uwzględnić nie tylko sesje przychodzące PKO, ale również sesje wychodzące banku z którego jest realizowana transakcja. Co do zasady przelew zlecony w danym dniu roboczym przed pierwszą sesją wychodzącą powinien znaleźć się na koncie odbiorcy w drugiej sesji tego samego dnia. Analogicznie wypłata zlecona około południa powinna dotrzeć w ostatniej sesji przychodzącej danego dnia. Jeżeli znany jest nam harmonogram sesji przychodzących oraz wychodzących możemy nie tylko lepiej kontrolować wpływ środków na nasz rachunek bankowy ale również terminowo realizować płatności za zobowiązania firmowe czy osobiste.

Realizacja przelewów natychmiastowych w PKO BP

W sytuacji kiedy nie możemy sobie pozwolić na żadną zwłokę Bank PKO BP oferuje inny rodzaj przelewu niezależny od sesji rozliczeniowych ELIXIR. Jest to przelew natychmiastowy EXPRESS ELIXIR, zazwyczaj jest to opcja obciążona dodatkową prowizją. Jednak ta forma płatności umożliwia natychmiastową realizacje transakcji. Jest dostępna przez cały rok przed 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu również w dni wolne i święta. Ta forma płatności jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Sesje przychodzące a przelewy wysokokwotowe

Odmiennym prawami rządzą się wysokokwotowe (powyżej kwoty 999 999 zł) płatności realizowane za pomocą systemu SORBNET2. W tym przypadku Bank PKO w harmonogramie określa, sesje dla zleconych płatności w godzinach od 6:00 do 15:30, natomiast dla transakcji realizowanych, od godziny 7:30 do godziny 15:30. Jeżeli zatem przelew zostanie zlecony w określonych przez bank godzinach, to środki znajdą się na koncie odbiorcy w tym samym dniu.

Sprawdź również

Jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu?

Hakerzy, złodzieje lub służby mogą dziś mieć dostęp do naszego urządzenia głównie za pomoc…