Home Biznes Regulamin sklepu internetowego a RODO – wszystko co musisz wiedzieć
Biznes - 8 kwietnia 2021

Regulamin sklepu internetowego a RODO – wszystko co musisz wiedzieć

Założenie sklepu internetowego wymaga spełnienia kilku warunków. Jednym z ważniejszych jest stworzenie regulaminu dostosowanego do aktualnego stanu prawnego. Niektórzy mogą uznać to za spore wyzwanie i zdecydują się na zlecenie tego zadania profesjonalistom, a inni postanowią samodzielnie stworzyć spis zasad. Bez względu na to, czy regulamin zostanie stworzony przez właściciela sklepu, czy też przez kogoś z zewnątrz, to warto zapoznać się z regulacjami, jakie nakłada RODO.

Na początku należy przypomnieć, czym jest RODO. RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zawiera przepisy dotyczące swobodnego przepływu danych osobowych oraz ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem wspomnianych informacji. Ten dokument ma na celu zabezpieczenie podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, a konsumentom nadaje nowe prawa, takie jak prawo do przenoszenia danych i prawo do poprawienia danych osobowych. Nieprzestrzeganie przepisów z rozporządzenia może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych, dlatego nie należy bagatelizować tej kwestii.

Regulamin sklepu internetowego a RODO

RODO wprowadziło regulacje, które mają wpływ na kształt regulaminu sklepu internetowego. Za treść regulaminu odpowiada sprzedawca, więc to przede wszystkim jemu powinno zależeć na tym, aby spisane zasady były zgodne z przepisami. Jakie informacje musi zawierać regulamin sklepu internetowego, biorąc pod uwagę RODO?

Administrator danych osobowych

Regulamin musi informować, kto pełni funkcję administratora danych osobowych. Administrator to osoba prawna bądź fizyczna, organ publiczny, jednostka albo inny podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalający sposoby oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Zakres przetwarzania danych

Istotną sprawę stanowi zakres, w jakim mają być przetwarzane dane osobowe. Zakres odnosi się do tego, jakie informacje o konkretnej osobie będą przetwarzane, na przykład: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Z kolei do przetwarzania zalicza się działania takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądnie, wykorzystywanie i rodzaj udostępniania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych osobowych dotyczy tego, po co informacje będą przetwarzane. Może to być zawarcie umowy z klientem, rozpatrzenie reklamacji, wystawienie dokumentów księgowych czy prowadzenie działań marketingowych.

Osoby, którym udostępniane są dane

W regulaminie trzeba zawrzeć informacje o podmiotach przetwarzających. Mogą one przetwarzać zebrane informacje w imieniu administratora tych danych. Należy poinformować między innymi o fakcie, że dane osobowe zostaną przekazane bramce płatniczej bądź firmie kurierskiej.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych to po prostu czas, przez jaki podane informacje mogą być gromadzone, wykorzystywane etc. Przykładowym okresem może być rok od daty dokonania zakupu.

Dodatkowe zabezpieczenia

Regulamin może informować o specjalnych zabezpieczeniach, które mają zminimalizować ryzyko wycieku danych osobowych. Mogą nimi być metody szyfrowania pamięci plików zawierających dane osobowe albo automatyczne wylogowanie użytkownika.

Prawa konsumenta

W regulaminie należy powiadomić o prawach, jakie przysługują klientowi w związku z RODO. Zalicza się do nich: prawo do bycia zapomnianym, prawo do dostępu do danych, przejrzystość przetwarzania danych osobowych i inne prawa, które wynikają z rozporządzenia.

RODO a regulamin – ważne informacje

Stworzenie regulaminu to nie wszystko, o czym należy pamiętać. Zgodnie z regulacjami wprowadzanymi przez RODO, wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych mają być udzielane przez klienta w sposób świadomy i dobrowolny. Nie można w jednym punkcie zawrzeć zgody na akceptację zarówno regulaminu, jak i uzyskiwania powiadomień o promocjach czy nowościach w sklepie. Każdy obszar dotyczący przetwarzania pozyskanych informacji musi znaleźć się w oddzielnym checkboksie. Ponadto zgody muszą cechować się jednoznacznością, należy sformułować je w sposób zrozumiały dla klienta. Konsument ma mieć świadomość, że w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w razie wystąpienia nieprawidłowości może złożyć skargę do GIODO. Warto zaznaczyć, iż poinformowanie klientów o sposobach oraz celach przetwarzania ich danych osobowych można zawrzeć także w polityce prywatności, czyli osobnym dokumencie umożliwiającym spełnienie obowiązku informacyjnego wobec klientów.

Regulamin sklepu internetowego odgrywa znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. Nawet jeśli wielu klientów nie czyta go zbyt dokładnie, to dla właściciela stanowi swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek ewentualnych skarg czy roszczeń ze strony konsumentów. Podczas tworzenia tego dokumentu warto poprosić o pomoc specjalistę, aby mieć pewność, że wszystkie zapisy spełniają określone standardy.

Więcej informacji na temat RODO oraz regulaminu w sklepie internetowym znajdziesz pod poniższym adresem: https://blog.sky-shop.pl/rodo-w-sklepie-internetowym/

Sprawdź również

Badanie rynku przed wypuszczeniem produktu do sklepów. Dlaczego warto?

Badania rynku jako sposób na zrozumienie otoczenia. Stosując badania rynku należy wiedzieć…