Home Biznes Równoważny czas pracy – czemu warto go wprowadzić? 
Biznes - 21 grudnia 2022

Równoważny czas pracy – czemu warto go wprowadzić? 

Pracodawcy decydują się na wiele systemów organizacji czasu pracy, jednak do najbardziej elastycznych zalicza się bez wątpienia równoważny czas pracy. Odstąpienie od 8-godzinnej normy dobowej jest jego wielką zaletą, pozwalając pracownikom wykonywać swoje obowiązki w dogodnym dla siebie czasie. Jak wprowadzić system równoważnego czasu pracy?

Charakterystyka

Równoważny czas pracy jest jednym z niewielu, który zakłada możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, a w niektórych przypadkach nawet do 24 godzin. W tym systemie organizacji czasu pracy można w danym dniu lub tygodniu pracować dłużej, a następnie skrócić czas pracy w innym dniu lub tygodniu, lub mieć okres wolny od pracy. Rzetelnie opracowany grafik, na którym oparty jest system równoważnego czasu pracy, jest w wielu przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pracowników.

Jak wprowadzić system równoważnego czasu pracy?

Wspomniany system należy wprowadzić w układzie zbiorowym albo w regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie ma obowiązku go tworzyć – w obwieszczeniu. Małe i nowe firmy, które nie mają związków zawodowych i nie tworzą regulaminu, mają obowiązek zgłosić wprowadzenie systemu do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kodeks pracy nie reguluje, kiedy pracodawca może zmienić bieżący system pracy na równoważny. Najlepiej jednak gdy jego wdrożenie następuje z nowym okresem rozliczeniowym, co ułatwi rozliczanie pracowników przez dział kadr. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia swoim pracownikom porozumienia, w którym informuje o nowych warunkach rozliczania czasu pracy. Porozumienie bez podpisu któregoś z podwładnych będzie oznaczać, że odrzucił on tę propozycję. W takiej sytuacji pracownika będą obowiązywać dotychczasowe warunki zatrudnienia.

Zasady układania grafiku

Zastosowanie systemu równoważnego czasu pracy będzie oznaczać zmiany w grafiku. Planując czas pracy pracowników, należy mieć na uwadze kilka zasad.

Równoważny czas pracy zakłada możliwość 12-godzinnej normy dobowej. Pracownik może w danym tygodniu przepracować powyżej 40 godzin, by w następnym wykorzystać dni wolne lub pracować krócej. Łączna ilość przepracowanych godzin powinna zmieścić się w okresie rozliczeniowym ustalonym przez pracodawcę.

Istnieją zawody, dla których możliwa jest 24-godzinna norma dobowa. Obejmuje ona pracowników zajmujących się ochroną i pilnowaniem mienia lub ludzi, a także zakładowe służby pożarne i zakładowe służby ratownicze. W przypadku osób pracujących przy dozorze urządzeń norma dobowa pracy może wynieść 16 godzin. W każdym z powyższych przypadków należy pamiętać o zachowaniu przynajmniej 11-godzinnego odpoczynku.

Równoważny czas pracy – zalety

Możliwość pracy większej liczby godzin jednego dnia na rzecz zmniejszenia dobowego czasu pracy kolejnego dnia jest jedną z największych zalet. System równoważnego czasu pracy bardzo dobrze sprawdza się w firmach, gdzie występuje czasowe zwiększenie natężenia pracy, wówczas ryzyko wystąpienia nadgodzin jest niewielkie, co jest opłacalne dla pracodawcy.

Sprawdź również

Czym jest lokalne SEO? Czy warto w nie zainwestować?

Szukając sposobów, by zwiększyć widoczność swojego biznesu w regionie, warto zainwestować …