Home Biznes Wycena spółki metodą dochodową. Na czym polega?
Biznes - 27 czerwca 2019

Wycena spółki metodą dochodową. Na czym polega?

Wycena spółki jest niezbędna do określenia, jaka jest jej rzeczywista wartość. Szacuje się, że najlepszą metodą na uzyskanie wiarygodnego wyniku jest metoda dochodowa. Pozwala ona ocenić obecną wartość prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych, które przedsiębiorstwo może wygenerować. Metoda dochodowa dzieli się na trzy sposoby oceny wartości przedsiębiorstwa i jak każdy sposób, ma swoje wady i zalety.

Rodzaje metod dochodowych

  1. Metoda zdyskontowanych zysków – rzadko wykorzystuje się ją w procesie wyceny przedsiębiorstw, ponieważ pozwala określić wartość firmy wykorzystując sumowanie strumienia zdyskontowanych zysków netto. Metoda zakłada, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonować nieskończenie długo przy stałym wzroście zysków.
  2. Metoda zdyskontowanych dywidend – wartość firmy określana jest poprzez ustalenie stopy wzrostu dywidend adekwatnie do poszczególnych okresów.
  3. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – najczęściej wykorzystywany sposób na określenie wartości przedsiębiorstwa. Do wyceny wykorzystuje się sumę obecnych wartości dochodów po x-latach o określonej stopie dyskontowej. Wyróżnia się dodatkowo trzy jej podstawowe odmiany, w tym DFC dla ogółu dawców kapitału, dla właścicieli oraz metoda zmodyfikowanej wartości bieżącej.

Zalety i wady metody DFC do wyceny spółek

Jedną z najważniejszych zalet tego rozwiązania jest stworzenie oceny przedsiębiorstwa w najważniejszych dla niego kategoriach, a więc oczekiwanych dochodach oraz ryzyku, jakiego można się spodziewać. Wadą może być, choć nie musi skomplikowana procedura obliczeń. Nie musi, ponieważ wygodnym sposobem na uzyskanie wiarygodnej oceny wartości przedsiębiorstwa jest zlecenie wyceny spółek firmie zewnętrznej. Wśród zalet znajduje się również możliwość uzyskania informacji, które są tylko prognozami, nie mogą natomiast zapewnić, że przewidywane wzrosty będą miały miejsce, dla inwestorów, którzy rozważają zakup akcji i chcą ocenić ryzyko, jakie jest z tym związane.

Sprawdź również

Czym jest lokalne SEO? Czy warto w nie zainwestować?

Szukając sposobów, by zwiększyć widoczność swojego biznesu w regionie, warto zainwestować …