Home Biznes Zalety kas fiskalnych online
Biznes - 8 czerwca 2019

Zalety kas fiskalnych online

Sejm uchwalił ustawę, podejmującą nowoczesny typ kas rejestrujących (kasy fiskalne online). Nowe przepisy mają m.in. zmniejszyć szarą strefę, ponieważ takie kasy mechanicznie będą przesyłać informacje do szefa KAS. Nowe prawo będzie wprowadzało nieodzowność posiadania kas fiskalnych, jakie będą rejestrowały oraz przenosiły dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Informacje z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce internetowy obraz rachunków, na jakich nie podaje się żadnych danych dotyczących klienta. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas, do jakiego będą wprowadzane wszelkie informacje z zawieranych transakcji przy wykorzystaniu kas online. Nie będzie miał on jednakże wiedzy na temat klientów, kupujących określone produkty bądź usługi.

Czym są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online, to ustalona poprzez Ministerstwo Finansów innowacyjna grupa narzędzi fiskalnych. Urządzenia owe będą komunikowały się z tzw. Repozytorium więc Centralnym Rejestrem Kas – CRK. Będzie on wykonywany poprzez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie przechowywać m.in. komunikaty dzienne i paragony fiskalne i niefiskalne, przeróżnego rodzaju zdarzenia na kasie fiskalnej i daty zrobienia niezbędnych przeglądów okresowych.

Zalety z kas fiskalnych online

Raport KPMG pod tytułem „Studium wypadku – system kas fiskalnych online w Polsce” wskazuje, iż dzięki zastosowaniu takiego podejścia w życie w Polsce, budżet państwa może uzyskać z tytułu podatku VAT chociażby przeszło 2,8 mld zł rocznie. Należy skorygować takie zalety o nakłady, jakie będą potrzebne dla zastosowania systemu – liczone na sumę 300 000 000 zł. To i tak finalnie pozwala otrzymać dochody w wielkości blisko 2,5 mld zł.
Nie są to jedynie szacunki, lecz praktyczne oraz możliwe do osiągnięcia zalety, co wskazują przypadki pozostałych krajów, w jakich zastosowano system kas fiskalnych online. Zapewniło to podniesienie w sposób trwały przychodów skarbowych z tytułu podatku VAT.

Czy to znaczy, iż fiskus będzie miał duży dostęp do informacji o zwyczajach zakupowych konsumentów?

Należałoby zwrócić uwagę, iż informacje przekazywane do skarbówki powinny być zanonimizowane. Kasy online będą – jeśli zażąda owego konsument – drukować na rachunku jego numer NIP. Jest to element, po jakim będzie można rozpoznać klienta. Lecz podawanie NIP na rachunku nie będzie tylko dowolne. Projektowane przepisy przewidują wskazywanie na rachunku metody płatności, lecz nie przewidują, żeby na rachunku miały być wskazywane numery kart płatniczych, jakimi została spłacona transakcja.

Sprawdź również

Trendy w sprzedaży koszulek online – jak je wykorzystać w swoim sklepie?

W dzisiejszych czasach sprzedaż koszulek online rozwija się w szybkim tempie, a konsumenci…