Home Biznes Naruszenie praw autorskich – jak wygląda i co z tym zrobić?
Biznes - 25 lipca 2022

Naruszenie praw autorskich – jak wygląda i co z tym zrobić?

Kwestia praw autorskich i ich naruszenia budzi sporo emocji. Jednym z powodów jest fakt, że wiele dziedzin życia – także twórczości – przenosi się do internetu. W związku z tym o naruszenie praw autorskich jest dzisiaj szczególnie łatwo. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest naruszenie praw autorskich i jak reagować na takie incydenty.

Naruszenie praw autorskich – na czym polega?

 

Za naruszenie praw autorskich uznaje się przede wszystkim:

 

  • działania, które godzą w osobistą więź twórcy z utworem,
  • ingerowanie w utwór – zarówno w jego treść, jak i formę,
  • nierzetelne wykorzystanie utworu, również w celach zarobkowych,
  • przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu.

 

Tak naprawdę o naruszeniu praw autorskich mówimy za każdym razem, gdy dany utwór wykorzystany zostaje bez wymaganego zezwolenia.

Prawo autorskie a prawo własności intelektualnej

 

Nie każdy wie, jaka jest różnica między prawem autorskim a prawem własności intelektualnej: https://jakubowskazawada.com/prawo-autorskie/. Jeśli chodzi o prawo własności intelektualnej, obejmuje ono zarówno prawa autorskie, jak i własność przemysłową. Pojęcie to obejmuje tzw. prawa na dobrach niematerialnych, czyli takich, które są wytworami ludzkiego umysłu.

 

Prawo autorskie natomiast obejmuje prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste – z punktu widzenia twórcy podział ten jest niezwykle istotny, szczególnie jeśli chce on czerpać korzyści ze swojego dzieła.

Co zrobić w przypadku naruszenia praw autorskich?

 

Przede wszystkim w sytuacji, gdy naruszone zostały prawa autorskie, należy reagować natychmiast. Twórca ma prawo ubiegać się o zaniechanie danego działania, a także o przywrócenie dzieła do stanu poprzedniego. To jednak nie wszystko – sankcje za naruszenie praw autorskich są o wiele poważniejsze. Osoba, która dopuściła się naruszenia praw autorskich, może na przykład zostać zobowiązania do publicznego oświadczenia o tym, kto jest faktycznym autorem danego dzieła.

Dodatkowo osoba poszkodowana może ubiegać się o naprawienie wyrządzonej krzywdy, a także o przekazanie wszystkich korzyści majątkowych, jakie uzyskane zostały w ramach wykorzystania danego dzieła.

 

Jeśli jednak osoba poszkodowana nie ma możliwości samodzielnego dochodzenia swoich praw lub działania takie nie przynoszą żadnego skutku, warto skorzystać z pomocy prawnej. W niektórych przypadkach pójście do sądu jest jak najbardziej uzasadnione – nic więc dziwnego, że wielu twórców reaguje od razu, gdy dochodzi do naruszenia ich praw autorskich.

Naruszenie praw autorskich – warto skorzystać z pomocy prawnej

 

Skorzystanie z pomocy prawnej w sytuacji, gdy doszło do naruszenia praw autorskich, jest jak najbardziej uzasadnione. Z jednej strony – można ochronić swoje dzieło i prawa do niego. Z drugiej – decydując się na takie wsparcie, zwiększa się szansa na wygraną i na uzyskanie przychylnego dla twórcy wyroku. Obecnie w sądach jest wiele spraw związanych z naruszeniem praw autorskich. Jedno jest pewne – kiedy ktoś narusza prawa autorskie, trzeba działać natychmiast. Działanie takie jest nielegalne i wiąże się z szeregiem poważnych sankcji – a twórca ma pełne prawo do ochrony zarówno swojego dzieła, jak i interesów.

 

Tekst inspirowany: https://jakubowskazawada.com/

Sprawdź również

Szkolenia na wózki widłowe UDT – wszystko, co musisz wiedzieć

Marzysz o pracy operatora wózka widłowego? Warto jednak odpowiednio do niej się przygotowa…