Home WEB i technologie Jak zablokować wiersz w Excelu?
WEB i technologie - 19 listopada 2023

Jak zablokować wiersz w Excelu?

Excel blokowanie wierszy

Microsoft Excel to narzędzie do przetwarzania danych, a znajomość technik blokowania wierszy i komórek może znacząco ułatwić pracę z dużymi zestawami danych. Omówmy więc, jak skutecznie zablokować wiersze oraz wybrane komórki w programie Excel.

Blokowanie kolumn i wierszy

Blokowanie wierszy i kolumn podczas przewijania:

  • Zaznacz komórkę poniżej wierszy i po prawej stronie kolumn, które mają pozostawać widoczne podczas przewijania.
  • Wybierz pozycję Widok > Zablokuj okienka

Blokowanie danych na szczycie arkusza:

  • Aby zablokować dwa górne wiersze, zaznacz wiersz poniżej ostatniego wiersza, który ma być zablokowany.
  • Kliknij pozycję Zablokuj okienka.

Blokowanie wybranych komórek:

  • Zaznacz komórki, które chcesz zablokować.
  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij małą strzałkę, aby otworzyć okno podręczne Formatowanie komórek.
  • Na karcie Ochrona zaznacz pole wyboru Zablokowane, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć wyskakujące okienko.

Zabezpieczanie komórek dolarem:

  • Aby zachować oryginalne odwołanie do komórki podczas kopiowania, użyj znaku dolara ($) przed odwołaniem do wiersza i kolumny.
  • Na przykład, podczas kopiowania formuły =$A$2+$B$2 z komórki C2 do komórki D2 formuła pozostanie niezmieniona.

Techniki blokowania wierszy i komórek w Excelu

Znajomość technik blokowania wierszy i komórek w Excelu jest kluczowa dla efektywnej pracy z danymi.

Ochrona danych przed przypadkowymi zmianami oraz utrzymanie czytelności arkusza to istotne aspekty w tworzeniu skomplikowanych raportów czy analiz. Wykorzystanie powyższych kroków pozwoli Ci lepiej kontrolować strukturę arkusza, zapewniając jednocześnie elastyczność w manipulacji danymi.

Sprawdź również

Jak zainstalować Windows 10 z pendrive’a?

Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 z pendrive’a to jedno z najczęściej wybie…