Home Narzędzia Tabele przestawne excel – czym są? Jak je tworzyć?
Narzędzia - 16 czerwca 2020

Tabele przestawne excel – czym są? Jak je tworzyć?

Poznaj tabele przestawne w excelu!

Tabele przestawne w Excel’u są analitycznymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego. Pozwalają one wybierać, filtrować, przestawiać kolumny oraz wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym, żeby otrzymać odmienny, wynikowy, bardziej użyteczny oraz przejrzysty od pierwotnego układ danych, nie naruszając oryginalnej tabeli źródłowej lub wielu tabel.

Tworzenie tabeli przestawnych w excel

Tworzenie tabeli przestawnych jest uważane za bardzo trudne, jednak nie jest to prawda, a mogą nam one zaoszczędzić wiele godzin pracy. Dzięki nim możemy analizować wszelkie dane.

Pamiętaj o:

 • Należy ułożyć dane w formacie tabelarycznym, bez pustych kolumn oraz wierszy.
 • Dane w kolumnach nie powinny być mieszane (nie należy łączyć liczb oraz tekstu w jednej kolumnie).
 • Kolumny powinny mieć tytuły.

Tworzenie tabeli przestawnej:

 1. Gdy chcemy utworzyć tabelę przechodzimy do pozycji wstawianie. Wybieramy obszar „tabele”, a następnie „tabele przestawne” lub „polecane tabele przestawne” (podpowiedź, jakie tabele są pomocne do naszych danych).
 2. Zostaje wyświetlone okno dialogowe. Tworzenie tabeli przestawnej z zakresem wybranym lub nazwą tabeli.
 3. W sekcji „wybierz”, zaznacz gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej. Następnie zaznacz arkusz i wybierz lokalizację.
 4. Naciskamy przycisk „ok”. Zostanie utworzona pusta tabela przestawna oraz zostanie wyświetlona lista pól tabeli.
 5. Klikamy w obręb tabeli, następnie wstawianie i wybieramy „tabela przestawna” lub „polecane tabele przestawne”.
 6. Wybieramy „zaznacz lub zakres”, po czym Excel wykryje naszą tabelę.
 7. Wybieramy „nowy arkusz”. I wciskamy ok.
 8. Tabela została utworzona. Następnie robimy operację na tabeli przestawnej, możemy ją modyfikować, jednak dane się nie pozmieniają (Działa Snapshot- trzyma on w swojej pamięci podręcznej dane).
 9. Żeby dodać pole do tabeli przestawnej, należy zaznaczyć pole wyboru obok nazwy pola w okienku „pola tabeli przestawnej”.
 10. Żeby przenieść pole z jednego obszaru do drugiego, należy przeciągnąć je do obszaru docelowego.
 11. Pamiętaj, że możesz dokonywać różnego rodzaju modyfikacji.

Jak widać, tworzenie tabel przestawnych w excelu nie jest tak trudnym zadaniem jak na pozór mogłoby się wydawać. Natomiast na pewno jest to zadanie, na które warto poświęcić czas, by móc usprawnić swoją pracę w tym narzędziu i efektywniej wykonywać swoje zadania.

Sprawdź również

Jak zrobić przypis w Wordzie?

Piszesz tekst naukowy albo pracę zaliczeniową i zastanawiasz się, jak wstawić przypis w wo…