Home WEB i technologie Typy zmiennych C++
WEB i technologie - 13 kwietnia 2022

Typy zmiennych C++

Jakie typy zmiennych w języku programowania C++ wyróżniamy?

Na lekcjach matematyki w szkole, wszyscy dowiedzieliśmy się, czym są zmienne. W programowaniu zasady są dość podobne. Zmienna to „komórka” pamięci RAM komputera, w której można przechowywać pewne informacje. W programowaniu zmienna, podobnie jak w matematyce, może mieć nazwę składającą się z jednej litery łacińskiej, ale może również składać się z wielu znaków, całego słowa lub wielu słów.

Typy danych

W języku C++ wszystkie zmienne mają określony typ danych. Na przykład zmienna o typie liczb całkowitych nie może zawierać niczego poza liczbami całkowitymi, a zmienna zmiennoprzecinkowa to tylko liczby ułamkowe. Typ danych jest przypisywany do zmiennej po zadeklarowaniu lub zainicjowaniu. Poniżej znajdują się podstawowe typy danych języka C++, których będziemy potrzebować.

Podstawowe typy danych w C++

  • int –  jest typem danych całkowitych.
  • float – typ danych zmiennoprzecinkowych.
  • double – Typ danych zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji.
  • char – znakowy typ danych.
  • bool – logiczny typ danych.

Deklaracja zmiennej

Deklaracja zmiennej w C++ odbywa się w ten sposób: najpierw określono typ danych dla tej zmiennej a następnie nazwę tej zmiennej. Zauważ, że w C++ operator przypisania ( = ) — nie jest znakiem równości i nie może być używany do porównywania wartości. Operator równości jest zapisywany jako ” podwójny równy— -==. Przypisanie służy do przechowywania określonej wartości w zmiennej. Na przykład wpis postaci a = 10 ustawia zmienną a na wartość liczby 10.

Deklaracja zmiennej zapewnia kompilatorowi pewność, że istnieje jedna zmienna o określonym typie i nazwie, dzięki czemu kompilator kontynuuje następną kompilację bez konieczności podawania pełnych informacji o zmiennej. Deklaracja zmiennej ma sens w czasie kompilacji, kompilator musi zdefiniować rzeczywistą zmienną podczas łączenia programu.

Deklaracja zmiennej jest przydatna, gdy używasz wielu plików i definiujesz zmienną w jednym z plików, które będą dostępne podczas łączenia programu. Użyjesz słowa kluczowego extern, aby zadeklarować zmienną w dowolnym miejscu. Chociaż możesz zadeklarować zmienną wiele razy w swoim programie C ++, ale można ją zdefiniować tylko raz w pliku, funkcji lub bloku kodu.

Parsowanie kodu

W 7 linii kodu programu deklarujemy zmienne” a „i” b ” typu int. Następny wiersz kodu wyświetla komunikat dla użytkownika, aby wprowadzić pierwszy numer z klawiatury.

W 9 linii jest jeszcze nieznana konstrukcja-cin >>. Za jego pomocą użytkownik jest proszony o wpisanie wartości zmiennej ” a ” z klawiatury. W podobny sposób ustawiana jest wartość zmiennej „b”.

W 12 linii inicjalizujemy zmienną ” c „sumą zmiennych” a „i”b”. Następnie znajduje się znana już instrukcja cout, która wyświetla wiersz i wartość zmiennej „c” na ekranie. Podczas wyprowadzania zmiennych, nie są one cytowane, w przeciwieństwie do ciągów.

Lvalues i Rvalues

W C ++ istnieją dwa rodzaje wyrażeń:

Wyrażenia lvalue odnoszące się do lokalizacji pamięci nazywane są wyrażeniami lvalue. Wartość l może być wyświetlana zarówno po lewej, jak i po prawej stronie zadania.
rvalue-termin rvalue odnosi się do wartości danych przechowywanych na pewnym adresie w pamięci. Rvalue to wyrażenie, które nie może mieć przypisanej wartości, co oznacza, że rvalue może pojawić się po prawej, ale nie po lewej stronie zadania.
Zmienne są lvalues i dlatego mogą być wyświetlane po lewej stronie zadania. Literały numeryczne są wartościami r i dlatego nie można ich przypisać i nie mogą pojawić się po lewej stronie.

Zmienna zapewnia nam nazwane repozytorium, które mogą być manipulowane przez nasze programy. Każda zmienna w C ++ ma określony typ, który określa rozmiar i lokalizację pamięci zmiennej; zakres wartości, które mogą być przechowywane w tej pamięci; i zestaw operacji, które mogą być stosowane do zmiennej.

Spróbuj przeprowadzić kilka eksperymentów z programem – zrób podobny przykład z mnożeniem lub odejmowaniem zmiennych. Pamiętaj, że błędy są integralną częścią uczenia się programowania.

Sprawdź również

Wiodące technologie w IT – sprawdź, gdzie znaleźć pracę

Branża IT to nieustanny rozwój – rośnie zarówno liczba nowych rozwiązań technologicznych, …